Poziv na 2. izvanrednu sjednicu Općinskog vijeća Općine  Vidovec

 

DNEVNI RED:

1. Prijedlog dopune Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Vidovec za 2022. godinu

2. Prijedlog Odluke o kupnji dijela zemljišta k.č.br.764/3 k.o. Nedeljanec