1. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2021. 

2.  POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VIDOVEC ZA RAZDOBLJE  01.01.-30.06.2021. - 4. I 6. RAZINA I OBRAZLOŽENJE

3. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA  OPĆINE VIDOVEC ZA 01.01.-30.06.2021.

4. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA ŠKRINJICA ZA 01.01.-30.06.2021.- 4. I 6. RAZINA

5. PRIJEDLOG ODLUKE O KRITERIJIMA, MJERILIMA I POSTUPKU DODJELE PROSTORA U VLASNIŠTVU OPĆINE VIDOVEC NA KORIŠTENJE UDRUGAMA

6. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU MJERILA ZA SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI USTANOVA PREDŠKOL.ODGOJA

7. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU RAVNATELJICE DJEČJEG VRTIĆA ŠKRINJICA

9. PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU POZITIVNOG MIŠLJENJA O ULASKU U OBUHVAT VEĆEG URBANOG PODRUČJA GRADA VARAŽDINA