1. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova
 2. Izvješće o poslovanju groblja Vidovec za 2020. godinu
 3. Program uređenja i održavanja groblja s troškovikom radova za groblje Vidovec u 2022. godini
 4. Prijedlog Proračuna Općine Vidovec za 2022. godinu i projekcije Proračuna za 2023. i 2024. godinu
 5. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Vidovec za 2022. godinu
 6.  a) Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

b)  Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

c) Prijedlog Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2022.godinu

d) Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2022. godinu

e) Prijedlog Programa gradnje objekata društvene infrastrukture na području Općine Vidovec u 2022. godini

 1. Prijedlog Programa utroška sredstava vodnog doprinosa za 2022. godinu
 2. Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje  nezakonito izgrađenih zgrada za 2022. godinu
 3. Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za promjenu namjene  poljoprivrednog zemljišta u 2022. godinu
 4. Prijedlog financijskog plana Dječjeg vrtića Škrinjica 2022. godinu i prijedlog projekcije financ.plana za 2023. i 2024. godinu
 5. Prijedlog 1.izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Vidovec za 2021. godinu
 6. Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Vidovec
 7. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o komunalnom redu na području Općine Vidovec
 8. Prijedog Odluke o donošenju Plana djelovanja Općine Vidovec u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu
 9. Prijedlog Odluke o sklapanju Ugovora o zakupu zemljišta na čk.br. 778-4 k.o. Vidovec
 10. Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Vidovec za 2022. godinu
 11. Prijedlog Odluke o isplati prigodnog dara (božićnice) umirovljenicima sa područja Općine Vidovec
 12. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za pokretanje procesa uspostavljanja međusobne suradnje između O. Vidovec i O. Tordinci
 13. Prijedlog Programa rada i Financijskog plana Savjeta mladih Općine Vidovec za 2022.godine