Poziv na 7. sjednicu Općinskog vijeća Općine Vidovec

Skraćeni zapisnik s 2. izvanredne sjednice Općinskog vijeća Općine Vidovec

Objedinjene odluke i zaključci s 2. izvanredne sjednice Općinskog vijeća Općine Vidovec

Skraćeni zapisnik sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Vidovec

Objedinjene odluke i zaključci sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Vidovec

 

DNEVNI RED:

1. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

2. Prijedlog Odluke o  izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vidovec

3. Prijedlog Odluke o broju stipendija u školskoj/akademskoj godini 2021./2022.

4. Prijedlog Odluke o dodjeli novčane nagrade