DNEVNI RED:

 1. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu davatelja javne usluge za 2021. godinu
 2. Prijedlog Kodeksa ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Vidovec
 3. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o visini naknade članovima Općinskog vijeća Općine Vidovec
 4. Prijedlog Odluke o plaći i ostalim materijalnim pravima načelnika Općine Vidovec
 5. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana ukupnog razvoja Općine Vidovec za razdoblje od 2020.-2030. godine
 6. Prijedlog Odluke o sprječavanju odbacivanja otpada na području Općine Vidovec
 7. Prijedlog Odluke o poništenju Javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Vidovec
 8. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Vijeća za prevenciju Općine Vidovec
 9. Informacija o naplati komunalnog doprinosa
 10. Razmatranje mogućnosti otkupa zemljišta na katastarskoj čestici 877/24 k.o. Vidovec za potrebe poljskog puta
 11. Razno