DNEVNI RED:

1.  Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vidovec za 2021.g. (4. i 6. razina)

2.  Izvještaj o izvršenju plana razvojnih programa Općine Vidovec za 2021.g.

3.     Izvještaj o izvršenju programa za 2021. godinu i Odluke (sve zajedno od a) do e) )

a) Izvještaj o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Vidovec za 2021.g.

b) Izvještaj o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vidovec za 2021.g.

c) Izvještaj o izvršenju programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Vidovec za 2021.g.

d) Izvještaj o izvršenju programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Vidovec za 2021.g.

e) Izvještaj o izvršenju programa gradnje objekata društvene infrastrukture na području Općine Vidovec za 2021.g.

4.  Izvještaj o izvršenju programa utroška sredstava vodnog doprinosa za 2021.g.

5.  Izvještaj o izvršenju programa utroška sredstava naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2021.g.

6.  Izvještaj o izvršenju programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021.g.

7.  Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Vidovec za 2021.g.

8.  Prijedlog Odluke o sukcesivnom pokriću manjka iz prethodnog razdoblja u proračunu Općine Vidovec u razdoblju 2022.-2024. godine

9.  Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana dječjeg vrtića Škrinjica za razdoblje 01.01.2021.-31.12.2021. (4. i 6. razina) te Odluka o pokriću manjka iz prethodne godine

10.   Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Vidovec za 2022.g. i projekcije proračuna za 2023. i 2024. godinu (3. i 6. razina)

11.    Prijedlog 1. izmjena i dopuna Programa Općine Vidovec ( sve zajedno  od a) do e) )

a) Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Vidovec za 2022.g.

b) Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vidovec za 2022.g.

c) Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Vidovec za 2022.g.

d) Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Vidovec za 2022.g.

e) Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata društvene infrastrukture na području Općine Vidovec za 2022.g.

12.   Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Financijskog plana Dječjeg vrtića Škrinjica za 2022. godinu ( 3. i 6. razina).

13.   Prijedlog Izvješća o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa i drugim razlozima osnovanosti pokretanja postupka izrade 2. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vidovec,

14.   Prijedlog Odluke o visini i načinu plaćanja naknade kod dodjele grobnog mjesta na starom i novom dijelu groblja u Vidovcu,

15.   Prijedlog Odluke o groblju na području Općine Vidovec,

16.   Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu,

17.   Prijedlog Odluke o 2. izmjeni Odluke o osnivanju Vijeća za prevenciju Općine Vidovec,

18.   Prijedlog Odluke o dodjeli nagrade za posebna postignuća,

19.   Prijedlog Odluke o dodjeli priznanja građanima i pravnim osobama za naročite uspjehe,

20.   Prijedlog Odluke o dodjeli godišnje nagrade najboljem učeniku Osnovne škole Vidovec i Osnovne škole Tužno,

21.  Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za pokretanje procesa uspostavljanja međusobne suradnje između Općine Vidovec i Općine Pagégiai (Republika Litva),

22.   Razno