1. Prijedlog Odluke o kriterijima za preuzimanje obveze plaćanja cijene za dio javne usluge koja se odnosi na odvojeno prikupljanje, prijevoz i obradu pelena izdvojenih iz miješanog komunalnog otpada (KBO 20 03 01) za korisnike iz kategorije kućanstava na području Općine Vidovec

2. Prijedlog Odluke o usvajanju Analize upravljanja i raspolaganja nogometnim igralištem u vlasništvu Općine Vidovec

3. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića Škrinjica

4. Prijedlog Odluke o produljenju nerazvrstane ceste N-1-038 ulica dr. Ante Starčevića čkbr. 254/51 z.k.ul.br. 2258 k.o. Zamlača te o otvaranju odvojka iste ceste

5. Prijedlog Odluke o gašenju javne rasvjete na području općine Vidovec