DNEVNI RED

1. Polugodišnji izvještaj o radu općinskog načelnika za razdoblje od 01.01. do 30.06.2023.g.

2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vidovec za razdoblje od 01.01. do 30.06.2023.g. (4. i 7. razina) s Obrazloženjem

3. Prijedlog Odluke o porezima Općine Vidovec

4. Prijedlog Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Općine Vidovec

5. Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u  objektu za robinzonski smještaj

6. Prijedlog Odluke o donošenju Plana djelovanja Općine Vidovec u području prirodnih nepogoda za 2024. godinu

7. Prijedlog Programa poticanja razvoja poduzetništva Općine Vidovec za 2023. g.

8. Prijedlog Odluke o isplati prigodnog dara (božićnice) umirovljenicima s područja Općine Vidovec u 2023. g.

9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o stipendijama Općine Vidovec

10. Prijedlog Odluke o donošenju Analize upravljanja komunalnom infrastrukturom

11. Prijedlog Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi

12. Prijedlog Odluke o raskidu Sporazuma o suradnji na osnivanju Turističke zajednice „Varaždinski bregi“

13. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na 1. izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića Škrinjica

14. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na 1. izmjene i dopune Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Škrinjica

15. Prijedlog Suglasnosti o potpisivanju Sporazuma sa Gradom Varaždinom

16. Razno