DNEVNI RED

1. Prijedlog Odluke o isplati prigodnog dara-uskrsnice umirovljenicima

2. Prijedlog Odluke o produljenju nerazvrstane ceste N-1-036 Ulica A. Starčevića

3. Prijedlog Odluke o otvaranju ulice u naselju Budislavec

4. Prijedlog Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave

5. Prijedlog Odluke o 3. izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće

6. Prijedlog Odluke o broju stipendija u školskoj/akademskoj godini 2022./2023.

7. Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća Državnog ureda za reviziju

8. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Vidovec

9.  Prijedlog Odluke o prodaji osnovnih sredstava-kosilice i ralice za snijeg

10. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka darovanja zemljišta 84/ i 84/10 sve k.o. Vidovec

11. Prijedlog Odluke o ukidanju i razrješenju članova Povjerenstva za razvoj ruralnog turizma Općine Vidovec

12. Prijedlog Odluke o osnivanju Organizacijskog odbora Zeljarijada 2023.

13. Prijedlog Odluke o izradi projektne dokumentacije

14. Razno