ZAPISNIK SA 16.SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA 01.06.2015.

ODLUKE SA 16. SJEDNICE VIJEĆA 01.06.2015.-OBJEDINJENE ZA VIJEĆE

Poziv za 16. sjednicu Općinskog vijeća