DNEVNI RED:

1. Prijedlog 1. izmjena i dopuna Proračuna Općine Vidovec za 2023. godinu i projekcije Proračuna za 2024. – 2025. s obrazloženjem

2.       a) Prijedlog 1. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Vidovec

b) Prijedlog 1. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području općine Vidovec za 2023. godinu

c) Prijedlog 1. izmjena i dopuna Programa javnih potreba Općine Vidovec za 2023. godinu

d) Prijedlog 1. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata društvene infrastrukture na području općine Vidovec za 2023. godinu

3. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka otvaranja ulice u naselju Nedeljanec

4. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u katastarskoj općini Vidovec

5. Prijedlog Odluke o prijenosu vlasništva bez naknade na Republiku Hrvatsku

6. Prijedlog Odluke o plaći i ostalim materijalnim pravima načelnika Općine Vidovec

7. Prijedlog Odluke o potvrđivanju članstva Općine Vidovec u udruzi „Lokalna akcijska grupa-Sjeverozapad“

8. Razno.