ODLUKE SA 20. SJEDNICE VIJEĆA 

ZAPISNIK SA 20. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA 23.12.2015.

poziv za 20. sjednicu Vijeća 23.12.2015.