DNEVNI RED:

1. Polugodišnji izvještaj o radu općinskog načelnika za razdoblje od 01.07. do 31.12.2023. godine,

2. Izvješće o poslovanju groblja za 2023. godinu,

3. Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Vidovec za 2024. godinu i projekcije Proračuna za 2025. i 2026. godinu (2. i 6. razina) sa Obrazloženjem,

4. Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju proračuna Općine Vidovec za 2024. godinu

5. a) Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Vidovec za 2024.godinu,   

     b) Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vidovec za 2024.godinu,

    c) Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Vidovec za 2024.godinu,

    d) Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata društvene infrastrukture na području Općine Vidovec u 2024. godini,

6. Prijedlog Odluke o dozvoljenom prekoračenju po transakcijskom računu Općine Vidovec,

7. Prijedlog Odluke o dodjeli nagrade za posebna postignuća,

8. Prijedlog Odluke o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Škrinjica,

9. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Plan upisa u Dječji vrtić Škrinjica za pedagošku 2024./2025. godinu,

10. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Odluke o mjerilima i postupak upisa djece u Dječji vrtić Škrinjica za pedagošku 2024./2025. godinu,

11. Razno.