DNEVNI RED:

1.       Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vidovec za 2023. godinu  (4. i 6. razina) s Obrazloženjem

2.       a) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvještaja  o  izvršenju  Programa gradnje objekata i uređaja  komunalne infrastrukture na području Općine Vidovec za 2023. godinu

     Izvještaj o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Vidovec za 2023. godinu

  b) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vidovec za 2023. godinu

     Izvještaj o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vidovec za 2023. godinu

c) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju programa javnih potreba Općine Vidovec za 2023. godinu

     Izvještaj o izvršenju programa javnih potreba Općine Vidovec za 2023. godinu

d) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvještaja  o  izvršenju   programa gradnje objekata društvene infrastrukture na području Općine Vidovec u 2023. godini

     Izvještaj o izvršenju programa gradnje objekata društvene infrastrukture na području Općine Vidovec za 2023. godinu

3.       Izvještaj o izvršenju programa utroška sredstava vodnog doprinosa za 2023. godinu

4.       Izvještaj o izvršenju programa utroška sredstava naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta za 2023. godinu

5.       Izvještaj o izvršenju programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2023. godinu

6.       Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Vidovec za 2023. godinu

7.       Prijedlog Odluke o sukcesivnom pokriću manjka iz prethodnog razdoblja u Proračunu Općine Vidovec u razdoblju 2024.-2026. godine

8.       Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića Škrinjica za razdoblje 01.01.2023.-31.12.2023. godine (4. i 6. razina) te Odluka o pokriću manjka iz prethodne godine

9.       Prijedlog Odluke o dodjeli godišnje nagrade najboljem učeniku Osnovne škole Vidovec i Osnovne škole Tužno

10.      Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti općinskom načelniku za potpisivanje Ugovora o sufinanciranju izgradnje vodoopskrbne mreže u naselju Tužno – Vinogradska ulica

11.       Razno