POZIV ZA 28. SJEDNICU VIJEĆA

SKRAĆENI ZAPISNIK SA 4. IZVANREDNE SJEDNICE VIJEĆA 25.01.2021.

OBJEDINJENI ZAKLJUČCI I ODLUKE SA 4. IZVANREDNE SJEDNICE VIJEĆA 25.01.2021.

1. TOČKA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA ZA RAZDOBLJE OD 01.07. DO 31.12.2020. GODINE

2. TOČKA PRIJEDLOG STATUTA OPĆINE VIDOVEC

3. TOČKA PRIJEDLOG POSLOVNIKA O RADU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VIDOVEC

4. TOČKA PRIJEDLOG ODLUKE O RASPODJELI SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA I ČLANOVA IZABRANIH S LISTE GRUPE BIRAČA ZASTUPLJENIH U OV VIDOVEC ZA 2021. GODINU

5. TOČKA IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA DJELOVANJA OPĆINE VIDOVEC U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA ZA 2020. GODINU

6. TOČKA PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O LOKACIJAMA I KOLIČINAMA ODBAČENOG OTPADA ZA 2020. GODINU

7. TOČKA PRIJEDLOG ODLUKE O ISPLATI PRIGODNOG DARA (USKRSNICE) UMIROVLJENICIMA S PODRUČJA OPĆINE VIDOVEC

8. TOČKA PRIJEDLOG ODLUKE O OSIGURANJU SREDSTAVA ZA KUPNJU ZEMLJIŠTA ČKBR. 879-47 K.O. VIDOVEC

9. TOČKA PRIJEDLOG ODLUKE O IZRADI PLANA RAZVOJA OPĆINE VIDOVEC ZA RAZDOBLJE OD 2020.-2030.

10. TOČKA PRIJEDLOG ODLUKE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆE SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU OPĆINE VIDOVEC

11. TOČKA PRIJEDLOG RJEŠENJA O PREDLAGANJU KANDIDATA ZA IMENOVANJE SUCA POROTNIKA