1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vidovec za 2020.g. (4. i 6. razina)

 2. Izvještaj o izvršenju plana razvojnih programa Općine Vidovec za 2020.g.
 3. Izvještaji o izvršenju programa za 2020.g.

a)Izvještaj o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Vidovec za 2020.g.

b)Izvještaj o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vidovec za 2020.g.

c)Izvještaj o izvršenju programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Vidovec za 2020.g.

d)Izvještaj o izvršenju programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Vidovec za 2020.g.

e)Izvještaj o izvršenju programa gradnje objekata društvene infrastrukture na području Općine Vidovec za 2020.g.

 1. Izvještaj o izvršenju programa utroška sredstava vodnog doprinosa za 2020.g.

 2. Izvještaj o izvršenju programa utroška sredstava naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2020.g.
 3. Izvještaj o izvršenju programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020.g.
 4. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Vidovec za 2020.g.
 5. Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana dječjeg vrtića Škrinjica za razdoblje 01.01.2020.-31.12.2020. (4. i 6. razina)

 6. Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Vidovec za 2021.g. i projekcije proračuna za 2022. i 2023. godinu (3. i 6. razina)
 7. Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Općine Vidovec za razdoblje od 2021. do 2023. godine

 8. Prijedlog 1. izmjena i dopuna programa Općine Vidovec za 2021. godinu 

a) Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Vidovec za 2021.g.

b) Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vidovec za 2021.g.

c) Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Vidovec za 2021.g.

d) Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Vidovec za 2021.g.

e) Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata društvene infrastrukture na području Općine Vidovec za 2021.g.

 1. Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Financijskog plana Dječjeg vrtića Škrinjica za 2021. godinu ( 3. i 6. razina)
 2. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Vidovec za 2021. godinu
 3. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Vidovec za razdoblje od 2017. do 2022. godine, za 2020. godinu
 4. Prijedlog Odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpadan na području Općine Vidovec za 2021. godinu
 5. Prijedlog Programa demografskih mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Vidovec za 2021. godinu

 6. Prijedlog Plana mreže dječjih vrtića na području Općine Vidovec
 7. Prijedlog Odluke o izradi okvirne Strategije razvoja pametne Općine Vidovec
 8. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izrade II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vidovec
 9. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke uslužne komunalne djelatnosti ukopa pokojnika unutar groblja u Vidovcu
 10. Prijedlog Odluke o oslobađanju od odveze plaćanja komunalnenaknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti zbog posebnih okolnosti epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane koronavirusom SARS-CoV-2