Dnevni red:

1. Prijedlog Odluke o davanju pozitivnog mišljenja na Nacrt Komunikacijske strategije i komunikacijskog akcijskog plana Strategije razvoja urbanog područja Varaždin