Etički kodeks službenika i namještenika JUO Općine Vidovec 2019.

Odluka o imenovanju povjerenice za etiku

Kodeks ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Vidovec