Pročelnica JUO Općine Vidovec 

Petra Rogina
Telefon: 099 6096 799
E-mail: procelnik@vidovec.hr

 

Administrativna tajnica (Službenik za informiranje)

Andreja Peharda
Telefon: 099 6787 473
E-mail: opcina@vidovec.hr

 

Komunalni redar

Mladen Flajšman
Telefon: 099 3169 248
E-mail: komunalniredar@vidovec.hr

 

Viši stručni suradnik za financije i proračun

Mateja Novak
Telefon:  099 7332 727
E-mail: strucnisuradnik@vidovec.hr

 

Viši stručni suradnik za opće poslove i EU fondove

Emina Ljubek
Telefon: 099 2421 123
E-mail: strucnisuradnik-eu@vidovec.hr

 

Viši referent za komunalno gospodarstvo

Nikolina Stipan
Telefon: 099 7561 839
E-mail: strucnisuradnik-komunalno@vidovec.hr

 

RADNO VRIJEME OPĆINE VIDOVEC

Jedinstveni upravni odjel Općine Vidovec započinje s radom u 7.00 sati, a završava u 15.00 sati

PAUZA

Dnevni odmor u tijeku rada traje 30 minuta, a koristi se od 11.00 do 11.30 sati.

RAD SA STRANKAMA

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vidovec određuje se od: 

ponedjeljak-petak od 8.00-13.00 sati.