Pročelnica JUO Općine Vidovec 

Petra Rogina
Mob: 099 6096 799
E-mail: [email protected]

 

Administrativna tajnica (Službenik za informiranje)

Andreja Peharda
Mob: 099 6787 473
E-mail: [email protected]

 

Komunalno-poljoprivredni redar

Mladen Flajšman
Mob: 099 3169 248
E-mail: [email protected]

 

Viši stručni suradnik za financije i proračun

Mateja Novak (Nikolina Šrajbek-službenica na zamjeni)
Mob:  099 7332 727
E-mail: [email protected]

 

Referent za financijsko – računovodstvene poslove

Nives Zagorec
Mob: 099 532 66 59
E-mail: [email protected]

 

Viši stručni suradnik za opće poslove i EU fondove

Emina Ljubek  ( zamjena: Diana Papec- vježbenica)
Mob: 099 2421 123
E-mail: [email protected]

 

Viši referent za komunalno gospodarstvo

Nikolina Stipan
Mob: 099 7561 839
E-mail: [email protected]

 

KONTAKT

Telefon: 042/741-201

Fax: 042/209-022

RADNO VRIJEME OPĆINE VIDOVEC

Jedinstveni upravni odjel Općine Vidovec započinje s radom u 7.00 sati, a završava u 15.00 sati

PAUZA

Dnevni odmor u tijeku rada traje 30 minuta, a koristi se od 11.00 do 11.30 sati.

RAD SA STRANKAMA

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vidovec određuje se od: 

ponedjeljak-petak od 8.00-13.00 sati.