OBJEDINJENJE ODLUKE, RJEŠENJA SA KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE VIJEĆA 13.06.2017.

ZAPISNIK SA KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE VIJEĆA - 13.6.2017

poziv na konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća Općine Vidovec