1. Poziv na konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća

2.  Prijedlog Odluke o osnivanju i izboru predsjednika i članova Mandatne komisije

3. Prijedlog Odluke o osnivanju i izboru predsjednika i članova Komisije za izbor i imenovanja

4.  Prijedlog Odluke o osnivanju i izboru predsjednika i članova Komisije za statutarno – pravna pitanja

5.  Izbor predsjednika i dva potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Vidovec

-Prijedlog Rješenja o izboru predsjednika/ce Općinskog vijeća Općine Vidovec

-Prijedlog Rješenja o izboru prvog/e potpredsjednika/ce Općinskog vijeća Općine Vidovec

-Prijedlog Rješenja o izboru drugog/e potpredsjednika/ce Općinskog vijeća Općine Vidovec

6. Prijedlog Odluke o visini naknade članovima Općinskog vijeća Općine Vidovec

7. Prijedlog Odluke o visini naknade za rad predsjednika/ce Općinskog vijeća Općine Vidovec

8. Prijedlog Odluke o plaći i ostalim materijalnim pravima načelnika Općine Vidovec

9. Informacija o imenovanju privremenog zamjenika općinskog načelnika Općine Vidovec

10. Prijedlog Odluke o razrješenju ravnateljice Dječjeg vrtića Škrinjica

11. Prijedlog Odluke o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića Škrinjica

12. Prijedlog Plana davanja koncesija na području Općine Vidovec za 2021. godinu