ODLUKA O ISPLATI NAKNADE TROŠKOVA IZBORNE PROMIDŽBE ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA 

ODLUKA O ISPLATI NAKNADE TROŠKOVA IZBORNE PROMIDŽBE ZA IZBOR ČLANOVA PREDSTAVNIČKIH TIJELA

UKUPNI TROŠKOVI IZBORA 2021.UKUPNI TROŠKOVI IZBORA 2021.

Konačni rezultati 2. kruga za izbor općinskog načelnika

REZULTATI -2. KRUG IZBORA ZA NAČELNIKA 

Konačni rezultati izbora članova Općinskog  vijeća Općine Vidovec 

ODLUKA O ODRŽAVANJU DRUGOG KRUGA GLASOVANJA ZA IZBOR NAČELNIKA OPĆINE VIDOVEC

REZULTATI IZBORA ZA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE VIDOVEC 16.05.2021.

REZULTATI  IZBORA ZA OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIDOVEC

ZBIRNA LISTA PRAVOVALJANIH KANDIDATURA ZA OPĆINSKOG NAČELNIKA

ZBIRNA LISTA PRAVOVALJANIH KADIDACIJSKIH LISTA ZA OPĆINSKO VIJEĆE

Preporuka HZJZ za održavanje izbornih skupova

OBAVIJEST O PRAVU NA PODNOŠENJE PRIGOVORA ZBOG NEPRAVILNOSTI U POSTUPKU KANDIDIRANJA

RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA

Raspodjela stranaka po biračkim odborima

OBAVIJEST GLEDE PREDAJE KANDIDATURA I KANDIDACIJSKIH LISTA

OBAVIJEST POLITIČKIM STRANKAMA S PRAVOM DA ODREDE ČLANOVE BIRAČKIH ODBORA ZA PREDSTOJEĆE IZBORE U OPĆINI VIDOVEC I POPRATNE INFORMACIJE

Kontakt podaci političkih stranaka

Raspored stranaka u biračkim odborima 2021.

Broj članova Vijeća i Skupštine-objedinjeno

Zahtjev za pristup aplikaciji APIS

OBAVIJEST-specijalna punomoć

OBAVIJEST-uvjerenje o nekažnjavanju
Osiguranje epidemioloških mjera u izbornom procesu

Prikupljanju potpisa birača kojima je izrečena mjera izolacije/samoizolacije i ovjera očitovanja o prihvaćanju kandidature kandidata kojima je izrečena mjera izolacije/samoizolacije

Redoslijed izbornih radnji i tijek rokova

Postupak kandidiranja za izbor članova predstavničkih tijela JLS

Obavijest Općinskog izbornog Povjerenstva Općine Vidovec vezano za ovjeru očitovanja o prihvaćanju kandidature

Važenje osobnih isprava za lokalne izbore

Rješenje o imenovanju stalnog sastava OIP-a Općine Vidovec

Upute za kandidiranje i ostale upute

Na stranici Državnog izbornog povjerenstva mogu se preuzeti potrebni obrasci tijekom izbora.

 Poveznica na stranicu Državnog izbornog povjerenstva:  DIP-LOKALNI IZBORI 2021.