18.11.2021.

-Čuvajmo uspomenu i ponos na Vukovar-grad heroj, hrvatske branitelje i hrvatsku domovinu.- 

Načelnik općine Vidovec Bruno Hranić