10.05.2023.

Radboud International Training on High Ability (RITHA) je poslijediplomski znanstveni program Centra za društvene znanosti Sveučilišta Radboud iz Nizozemske za obrazovanje stručnjaka iz područja edukacije darovitih. Varaždinska županija je partner Sveučilišta Radboud i zajedno provode edukaciju stručnjaka za rad s darovitom djecom.

Razvoj darovitosti, kao složen i dinamičan proces, zahtijeva suradnju, udruženo i sustavno djelovanje velikog broja čimbenika, među kojima obitelj, sam pojedinac i društvena sredina imaju presudnu ulogu i značaj. Osim podrške obitelji, u procesu opažanja potencijalne darovitosti i počinjanja procesa njenog svjesnog razvoja i kasnijeg praćenja, neophodna je podrška i povezivanje odgojno-obrazovnih institucija (vrtići, škole, centri za talente i sl.), stručnjaka zaposlenih u njima, kao i šire društvene sredine uopće. Svaki navedeni čimbenik, na svoj način, treba omogućiti djetetu pristup različitim izvorima informacija, instrumentima, razvijati zanimanje djece za različita područja kroz razgovor, pokazivanje znatiželje za područje njihovih interesa, upućivanje na odgovarajuće centre, institucije i stručnjake iz određenih područja, uspostavljanjem kontakata s njima, pronalaženje kvalitetnog mentora koji će darovite prevesti u više razine darovitosti i sl.

Projekt će se sufinancirati iz općinskog proračuna sa 6.600 €.