08.01.2024.

Gradsko vijeće Grada Varaždina je na prijedlog Koordinacijskog vijeća urbanog područja Varaždin, na 6. sjednici održanoj dana 20. prosinca 2023. godine, donijelo Odluku o donošenju Strategije razvoja urbanog područja Varaždin za razdoblje od 2021. do 2027. godine i  Akcijskog plana Strategije razvoja urbanog područja Varaždin za razdoblje od 2021. do 2027. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 13/23).

Strategija razvoja urbanog područja Varaždin za razdoblje od 2021. do 2027. i Akcijski plan Strategije razvoja urbanog područja Varaždin za razdoblje od 2021. – 2027. godine javno su dostupni na službenim stranicama Grada Varaždina .