09.05.2022.

Na području Općine Vidovec u 2022. godini obavljat će se dimnjačarske usluge prema sljedećem rasporedu: 

NASELJE DATUM OBILASKA
Nedeljanec 31.05.-15.06.2022.
Prekno 20.06.-21.06.2022.
Cargovec 23.06.-27.06.2022.
Zamlača 28.06.-30.06.2022.
Papinec 30.06.-01.07.2022.
Vidovec 04.07.-13.07.2022.
Krkanec 14.07.-15.07.2022.
Šijanec 18.07.-19.07.2022.
Domitrovec 20.07.-21.07.2022.
Budislavec 22.07.-25.07.2022.
Tužno 26.07.-04.08.2022.

Informativni plan može se mijenjati te će se sve njegove izmjene objaviti na web stranici Općine Vidovec kao i na oglasnim pločama u pojedinom naselju.

Dimnjačarske usluge na području Općine Vidovec pruža tvrtka Dimax d.o.o. koja je novi koncesionar. 

KONTAKT PODACI:

Dimax d.o.o., M. Krleže 1/2, 42000 Varaždin

Tel: 042/350-739

Mob: 099/720-1280

E-mail: [email protected]

Pozivaju se svi korisnici usluga da novom koncesionaru prijave dimnjake koje koriste kako bi se uspostavio katastar dimnjaka za ovo dimnjačarsko područje.

INFORMATIVNI PLAN OBAVLJANJA DIMNJAČARSKIH USLUGA U 2022.