19.08.2021.

Kako bi naučili učinkovito gospodariti otpadom moramo se konstantno educirati.

Na ovoj stranici možete pronaći brošure Općine Vidovec i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u elektronskom obliku.

 

Način gospodarenja s građevinskim otpadom koji sadrži azbest

 

Nauči osnovno: Upotrijebi ponovno!

 

Za ljepšu našu!

 

Naviku usvojimo i otpad odvojimo!

 

I Vi možete kompostirati!

 

Zelena računica!