26.06.2023.

Na temelju članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Zaključka općinskog načelnika Općine Vidovec, KLASA: 350-02/21-01/03, URBROJ: 2186-10-02/1-23-85 od 19.06.2023., objavljuje se

 

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU

2. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vidovec 

 

1. Javna rasprava će trajati od 03.07.2023. do 16.07.2023. godine.

2. Javni uvid u Prijedlog 2. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vidovec moći će se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Općine Vidovec, Trg svetog Vida 9, 42205 Vidovec svakog radnog dana u uredovno radno vrijeme, na mrežnim stranicama Općine Vidovec https://www.vidovec.hr/, te na mrežnim stranicama stručnog izrađivača http://urbia.hr/.

3. Javno izlaganje Prijedloga 2. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vidovec organizirat će se u prostorijama Općine Vidovec, Trg svetog Vida 9, 42205 Vidovec i to 11.07.2023. godine (utorak) u 13:00 sati.

4. Primjedbe i prijedloge sudionici mogu davati tijekom javne rasprave, zaključno sa 16.07.2023. godine i to na slijedeći način:

- postavljanjem pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima

- davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme izlaganja,

- upućivanjem pisanih prijedloga i primjedbi Općini Vidovec, Trg svetog Vida 9, 42205 Vidovec.

 

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi. Podnositelji trebaju na podnesku navesti adresu za dostavu odgovora.

SAŽETAK ZA JAVNOST PPUO 2. izmjene i dopune 

OBRAZLOŽENJE PPUO-2. izmjene i dopune

ODREDBE PPUO -2. izmjene i dopune

KARTE PPUO-2. izmjene i dopune.zip