24.05.2022.

Općina Vidovec objaljuje Javni poziv za prikupljanje prijava za izbor najljepšeg balkona i/ili okućnice na području Općine Vidovec u 2022. godini.

Pravo prijave na Javni poziv imaju svi mještani s područja Općine Vidovec.

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU:

  • Prijavnica
  • 5  fotografije balkona i/ili okućnice visoke rezolucije
  • Preslika osobne iskaznice kao dokaz o prebivalištu na području Općine Vidovec
  • Privola za obradu osobnih podataka

Prijavnica s potrebnom dokumentacijom se šalje  e-mailom na adresu: [email protected], a može se i osobno predati u Općinu Vidovec, Trg sv. Vida 9, Vidovec.

Komisija za izbor najljepšeg balkona i/ili okućnice izvršiti će pregled pristiglih prijava na Javni poziv  i donijeti odluku o izboru prijavljenih balkona i/ili okućnica koje će ući u uži krug.

Svaki sudionik dobiti će priznanje, a novčane nagrade dodijeliti će se sudionicima s najljepšim balkonom i/ili okućnicom kako slijedi:

1. nagrada 1.500,00 kuna

2. nagrada 1.000,00 kuna

3. nagrada 500,00 kuna

Prijave na Javni poziv zaprimaju se do 10. lipnja 2022. godine.

Javni poziv i obrazac prijave i privole možete preuzeti ovdje:

JAVNI POZIV _PRIJAVNICA_PRIVOLA