16.01.2023.

Na temelju članka 29. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22 ) načelnik Općine Vidovec objavljuje

OBAVIJEST
o početku javnog uvida u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Vidovec

 

Javni uvid u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Vidovec (u daljnjem tekstu: Program) započeti će 16. siječnja 2023. godine i trajati će 15 (petnaest) kalendarskih dana, odnosno do 31. siječnja 2023. godine. 


Javni uvid u prijedlog Programa može se izvršiti na službenoj web stranici Općine Vidovec www.vidovec.hr te u prostoriji Općine Vidovec, Trg svetog Vida 9, Vidovec, od 16. siječnja 2023. godine do 31. siječnja 2023. godine, svakog radnog dana od 8:00 do 14:00 sati. 
Pozivaju se svi zainteresirani da najkasnije do 31.siječnja 2023. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt Programa s obrazloženjem, osobno, putem pošte na adresu Općina Vidovec, Jedinstveni upravni odjel Općine Vidovec, Trg svetog Vida 9, 42205 Vidovec ili putem emaila: [email protected].


Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju biti čitko napisani, podneseni u navedenom roku uz navođenje imena i prezimena te adrese podnositelja. Prijedlozi, komentari i primjedbe koji ne ispunjavaju navedene uvjete neće se uzeti u razmatranje. 
Nacrt prijedloga Programa objavljen je u elektronskom obliku te predstavlja radni materijal i kao takav podložan je ispravcima, izmjenama i dopunama.
Ova Obavijest objaviti će se na oglasnoj ploči Općine Vidovec, javnom glasilu i na mrežnoj stranici Općine Vidovec www.vidovec.hr.

Sva dokumentacija vezana uz javnu raspravu dostupna je u niže navedenom dokumentu: 

Dokumentacija-javna rasprava.zip

OPĆINSKI NAČELNIK 
Bruno Hranić