25.04.2023.

U prostorijama Općine Vidovec, općinski načelnik Bruno Hranić potpisao je s predstavnicima 12 udruga Ugovore o dodjeli i korištenju financijskih sredstava za programe i projekte koje će udruge provoditi u 2023. godini. Za 16 programa i projekata udruga iz općinskog će se proračuna izdvojiti 19.649,65 EUR.

Programi i projekti udruga usmjereni su na obogaćivanje života lokalnog stanovništva te se odnose na promicanje razvitak i unapređenje obrazovanja, zaštitu i promicanje kulturne baštine i običaja vidovečkog kraja, unapređenje kvalitete života socijalno ugroženih mještana, invalida, nemoćnih osoba, djece i mladih kao i osoba starije životne dobi, unapređenje kvalitete života hrvatskih branitelja i sjećanje na Domovinski rat , aktivnije sudjelovanje žena u društvu, zaštitu okoliša, prirode i zdravlja te promociju poljoprivrede i lokalne gastronomije.

Načelnik Hranić ovom prilikom potpisao je i pet ugovora za proslavu obljetnica  udruga koje djeluju na području Općine Vidovec. Radi se o proslavama 10., 25., 50. i 70. obljetnice osnutka i rada udruga. Za proslave obljetnica u općinskom je proračunu osigurano 3.900,00 EUR.

Važno je spomenuti da Općina Vidovec izdvaja i značajna novčana sredstva za sport pa je tako za Zajednicu sportskih udruga Općine Vidovec u proračunu u 2023. godini osigurana 51.000,00 EUR, za reflektore i priključak javne rasvjete za NK Sloboda Tužno, koji su dio sredstava osigurali i prijavom na natječaj ŽNS Varaždin, u proračunu je osigurano 26.545,00 EUR. Za podmirenje troškova režija u nogometnim klubovima Općina Vidovec u proračunu je osigurala 8.100,00 EUR.

U Općinskom proračunu osigurana su i sredstva za Vatrogasnu zajednicu Općine Vidovec u iznosu 46.600,00 EUR , Hrvatsku gorsku službu spašavanja u iznosu 530,00 EUR i djelatnost Crvenog križa u iznosu 9.304,40 EUR.