02.09.2022.

Obavještavaju se roditelji učenika slabijeg imovinskog stanja Osnovne škole Vidovec, Područne škole Nedeljanec i Osnovne škole Tužno koji zadovoljavaju kriterije navedene u članku 19. Odluke o socijalnoj skrbi Općine Vidovec(„Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 30/19, 64/19, 72/20 i 103/20),  da podnesu svoje zamolbe za financiranje školske kuhinje za školsku godinu 2022./2023.

Zamolbe se podnose  u Jedinstveni upravni odjel Općine Vidovec do 20. rujna 2022. godine.

Temeljem članka 19. Odluke o socijalnoj skrbi Općine Vidovec (Službeni vjesnik Varaždinske županije 30/19, 64/19, 72/20 i 103/20)  pravo na financiranje troškova prehrane učenika u osnovnim školama mogu ostvariti:

-djeca nezaposlenih roditelja uz predočenje potvrde da su nezaposleni i da ne ostvaruju prihod od poljoprivrede;
-djeca samohranih roditelja;
-djeca roditelja čija mjesečna primanja ne prelaze 800,00 kuna za tročlano kućanstvo po članu , a za svakog daljnjeg člana ne prelazi prihod od 300,00 kuna mjesečno;
-djeca invalida Domovinskog rata preko 60% invalidnosti čija primanja po članu kućanstva ne prelaze 1.100,00 kuna mjesečno.


Izjave pod točkama 3. i 4. dokazuju se  izjavom o zajedničkom kućanstvu te potvrdom o primanjima svih punoljetnih članova kućanstva u protekla 3 mjeseca. Uvjet pod točkom 4. dokazuje se rješenjem Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o utvrđivanju invaliditeta roditelja.

Zamolbu i izjavu o članovima zajedničkih kućanstva možete preuzeti ovdje:

ZAMOLBA ZA FINANCIRANJE ŠKOLSKE KUHINJE

IZJAVA O ČLANOVIMA ZAJEDNIČKOG KUĆANSTVA