02.09.2022.

Obavještavaju se učenici srednjih škola s područja naselja Nedeljanec kojima je udaljenost od adrese prebivališta, odnosno boravišta do  adrese škole manja od 5 kilometara ili do 5 kilometara da će im Općina Vidovec i ove školske godine sufinancirati troškove mjesečne pokazne autobusne karte na ralaciji Nedeljanec-Varaždin. 

Za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova prijevoza potrebno je do 15. rujna 2022. god. u Općinu Vidovec dostaviti:

-zahtjev za sufinanciranje troškova prijevoza,
-potvrdu o upisu u srednju školu za školsku godinu 2022./2023. ,
- presliku osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu učenika.

Dokaz o podmirenim obvezama prema  Proračunu Općine Vidovec, Jedinstveni upravni odjel Općine Vidovec pribavlja po službenoj dužnosti.

Na temelju dostavljenog Zahtjeva i popratne dokumentacije, Općina Vidovec izdat će Potvrdu o  sufinanciranju mjesečne pokazne karte
za prijevoz autobusom na relaciji Nedeljanec - Varaždin za razdoblje  rujan 2022.- lipanj 2023. godine .

 

Općina Vidovec sufinancirat će prijevoz učenika s 270,00 kuna od cijene mjesečne karte, a razliku od 130,00 kuna financirat će roditelji.

Zahtjev za sufinanciranje troškova  prijevoza za maloljetne učenike potpisuju roditelji/skrbnici.

Zahtjev za sufinanciranje možete preuzeti ovdje:

ZAHTJEV ZA SUFINANCIRANJE TROŠKOVA PRIJEVOZA SREDNJOŠKOLACA S PODRUČJA NASELJA NEDELJANEC