12.07.2022.

U prostorijama Općine Vidovec održana je 1. sjednica Vijeća za prevenciju Općine Vidovec koje djeluje kao koordinirajuće tijelo u provođenju zajedničkih mjera i aktivnosti Ministarstva unutarnjih poslova na projektu „Prevencija u lokalnoj zajednici“. Vijeće ima za  cilj utvrđivanje i ostvarivanje programa prevencije na području Općine Vidovec zajedno s tijelima i ustanovama zaduženima za sigurnost ljudi, imovine, javnog reda i kvalitete života stanovnika Općine Vidovec, a poradi prevencije kriminaliteta i pružanja podrške nositeljima kriminalno-preventivnih aktivnosti davanjem inicijativa izvršnoj i predstavničkoj vlasti Općine. 

Na sjednici su članovi Vijeća za prevenciju razgovarali o sigurnosnoj situaciji u Općini Vidovec, ali i predlagali prevencijske aktivnosti u 2022. godini. Predloženim programima prevencije obuhvatit će se područja suzbijanja nasilja u obitelji, delikvencije djece, maloljetnih i punoljetnih osoba, zlouporaba droge, suzbijanja svih oblika kriminaliteta, osiguranja povoljnog stanja javnog reda i mira te opće sigurnosti stanovnika Općine Vidovec i imovine. 

- Na temelju izvješća policije možemo biti zadovoljni sigurnosnom situacijom u općini, ali ćemo i dalje u suradnji sa policijom, školama, dječjim vrtićem i građanima raditi na daljnjoj prevenciji.-rekao je načelnik Općine Vidovec Bruno Hranić.