28.02.2023.

Jučer je u prostorijama etno kuće KITEC održana sjednica Općinskog vijeća Općine Vidovec.

Na 16. sjednici Vijeća usvojena je Odluka o isplati prigodnog dara (uskrsnice) umirovljenicima s područja Općine Vidovec u 2023. godini. Navedenom odlukom pravo na isplatu uskrsnica ostvarit će umirovljenici koji imaju prebivalište na području Općine Vidovec, nemaju nepodmirenih dugovanja prema općinskom proračunu i čiji iznos mirovine ne prelazi 264,45 €. Uskrsnica će se isplatiti na bankovni račun umirovljenika u iznosu od 20,00 €.

Jednoglasno je usvojena Odluka o stipendijama u školskoj/akademskoj godini 2022./2023. kojom će se za učenike i studente s područja Općine Vidovec dodijeliti 86 stipendija (64 stipendije za nadarene, 6 po socijalnom kriteriju i 16 za deficitarna zanimanja).

Nadalje, usvojena je i Odluka o osnivanju Organizacijskog odbora Zeljarijade 2023. koji će voditi i kooridnirati sve aktivnosti potrebne za uspješnu organizaciju ovogodišnje najveće vidovečke manifestacije. Usvojena je i Odluka o produljenju nerazvrstane ceste- Ulica dr. Ante Starčevića u duljini 390 m,  kao i Odluka o otvaranju ulice u naselju Budislavec preko potoka Črna Mlaka do Ulice Augusta Šenoe u duljini  240 m. 

Također, usvojena je i dopuna Odluke o komunalnoj naknadi u kojoj je promijenjen prvi rok dospijeća obveze plaćanja komunalne naknade za stambeni i/ili garažni prostor te će prvi rok dospijeća biti 15. travnja. 

Vijećnici su  usvojili i  Odluku o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Vidovec u naselju Tužno (ošasna imovina) te Odluku o rashodu i prodaji kosilice Husquarna Rider i ralice za snijeg. Jednoglasno su usvojene i Odluka o pokretanju postupka darovanja zemljišta, Odluka o izradi projektne dokumentacije, Odluka o ukidanju i razrješenju članova Povjerenstva za razvoj ruralnog turizma Općine Vidovec,  Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave i dr.