12.07.2023.

Općinsko vijeće Općine Vidovec održalo je dana 11. srpnja 2023. godine svoju 19. sjednicu.

Na sjednici je donijeta Odluka o sufinanciranju troškova kupnje radnih bilježnica za učenike osnovnih škola. Iznos sufinanciranja troškova kupnje radnih bilježnica dodjeljuje se ovisno o razredu koji učenici pohađaju u školskoj godini 2023./2024. Za učenike koji polaze od 1. do 4. razreda dodjeljuje se iznos od 26,00 eura jednokratno, dok se za učenike koji polaze od 5. do 8. razreda dodjeljuje iznos od 46,00 eura jednokratno. Da bi se ostvarilo pravo na dodjelu novčanog iznosa bit će potrebno podnijeti Zahtjev za sufinanciranje s pripadajućom dokumentacijom.

Usvojena je i Odluka o sufinanciranju troškova zakupa prodajnog mjesta poljoprivrednicima koji prodaju vlastite poljoprivredne proizvode na tržnicama te ostalim prodajnim prostorima na kojima je dozvoljena prodaja poljoprivrednih proizvoda unutar i izvan Varaždinske županije u 2023. godini. Sufinanciranje troškova zakupa prodajnog mjesta iznosi 90% ukupnih troškova zakupa prodajnog mjesta, a najviše do 132,00 eura  po pojedinom korisniku prodajnog mjesta i pod uvjetom da korisnik ima rezervirano prodajno mjesto najmanje tri mjeseca tokom godine. Za ostvarivanje prava na navedeno sufinanciranje potrebno je  podnijeti zahtjev Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vidovec. 

Općinsko vijeće  usvojilo je i Odluku o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi Općine Vidovec kojom se povećava iznos  sufinanciranja cijene usluge čuvanja, brige i skrbi o djeci predškolske dobi. Novo sufinanciranje odnosi se na boravak djece u "vanjskim" vrtićima i kod osoba registriranih za obavljanje djelatnosti dadilja, a iznosit će 100 eura mjesečno po upisanom djetetu,  s početkom primjene od 01.10.2023. godine.