12.03.2021.

Vidovečki vijećnici održali su 28. sjednicu Općinskog vijeća Općine Vidovec. Na  sjednici  koja je održana putem aplikacije ZOOM usvojena je Odluka o isplati prigodnog dara (uskrsnice) umirovljenicima s područja Općine Vidovec. Navedenom odlukom pravo na uskrsnicu imat će oni umirovljenici koji imaju prijavljeno prebivalište na području Općine Vidovec, a čija  ukupna mirovinska primanja ( domaća i inozemna) ne prelaze iznos od 2.000 kuna. Na sjednici je prihvaćen i opširan Polugodišnji izvještaj o radu općinskog načelnika za razdoblje od 01.07. do 31.12.2020. godine kao i Odluka o osiguranju sredstava za kupnju zemljišta u naselju Tužno čijom će se kupnjom proširiti sportski i društveni sadržaj u Tužnom.

Usvojena je i Odluka o izradi Plana razvoja Općine Vidovec za razdoblje od 2020.-2030. godine čime je dana suglasnost za izradu temeljnog strateškog dokumenta Općine Vidovec u pogledu jačanja cjelokupnog gospodarskog razvoja kroz kreiranje specifičnih ciljeva, prioriteta i mjera te uz identificiranje razvojnih projekata koji će biti nosioci održivog razvoja Općine.

Vijećnici su usvojili i novi Statut Općine Vidovec te novi Poslovnik o radu Općinskog vijeća Općine Vidovec, a na usvajanje navedenih dokumenata te ostalih odluka kratko se osvrnuo načelnik Bruno Hranić:

- "Stupanjem na snagu Izmjena i dopuna Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi bili smo dužni uskladiti svoje statute i druge opće akte s odredbama tog Zakona. Promjene se, između ostalog, odnose na ukidanje funkcije zamjenika općinskog načelnika. Uvodi se i promjena u broju članova Općinskog vijeća pa ćemo tako umjesto dosadašnjih 15 vijećnika imati njih 13. Što se tiče ostalih odluka koje smo donijeli na današnjoj sjednici želio bih istaknuti Odluku o dodjeli prigodnog dara -uskrsnice, našim umirovljenicima. Uskrsnice ćemo dijeliti po prvi put i to umirovljenicima čija mirovina ne prelazi iznos od 2.000 kuna. Financijska sredstva za isplatu uskrsnica osigurat će se 1. Izmjenama i dopunama općinskog proračuna, a s isplatom krećemo uoči samog blagdana Uskrsa o čemu ćemo putem medija i naših stranica obavijestiti umirovljenike. Na sjednici smo također donijeli Odluku o određivanju imena ulice u naselju Domitrovec. Radi se o projektu izgradnje nove ulice u naselju Domitrovec koja se gradi na dijelovima katastarskih čestica čkbr. 717/31 i 717/66 ,obje u k.o. Vidovec, duljine 118,70 metara. Obzirom da je u tijeku postupak ishođenja građevinske dozvole za izgradnju nove ulice bilo je potrebno pristupiti dodjeli naziva te ulice. Predložio sam da to bude „Ulica Augusta Šenoe“, a Vijeće je to prihvatilo."

Pod točkom razno načelnik Hranić osvrnuo se na nepropisno odlaganje otpada u prirodi na području općine. Naglasio je da su počiniteljima upućeni prekršajni nalozi i kazne zahvaljujući prijavama mještana i nadzoru kojeg provodi komunalni redar Općine Vidovec, a još 15 predmeta je u postupku rješavanja.

-"Obzirom da svako kućanstvo na području općine ima mogućnost razvrstavanja otpada na kućnom pragu i besplatan odvoz glomaznog otpada neće se tolerirati nepropisno odbacivanje otpada i daljnje zagađivanje okoliša već će svaki počinitelj snositi sankcije.“- zaključio je Hranić.