23.04.2022.

U organizaciji Udruge branitelja i veterana Domovinskog rata Općine Vidovec održana je danas Zelena čistka.
Čišćena su divlja odlagališta u naselju Nedeljanec-Livadska ulica, a čistki su se, osim vrijednih branitelja, pridružili članovi Udruge umirovljenika, Savjeta mladih i Povjerenstva za razvoj ruralnog turizma Općine Vidovec. Prikupljene su veće količine miješanog komunalnog otpada. Zelenoj čistki se priključila i Lovačka udruga “Trčka” Šaulovec čuje je sjedište u Općini Beretinec, ali im se lovište proteže veći dio kroz Općinu Vidovec. Lovci su u sklopu čistke čistili svoje lovište uz pružni kanal, šumarke i makadamski put Čresnjevo- Vidovec. Ujedno je pokupljen miješani komunalni otpad na njihovom vlastitom zemljištu (Nerod II, na Malom putu ).

Po završetku čistke , članovi Udruge branitelja i veterana Domovinakog rata za sve su sudionike pripremili zakusku i okrepu.