09.06.2022.

Općina Vidovec od danas je krenula s podjelom spremnika za pelene.

Nakon administrativne provjere podnesenih zahtjeva sukladno Odluci o preuzimanju obveze plaćanja cijene za dio javne usluge koja se odnosi na odvojeno prikupljanje, prijevoz i obradu pelena  iz kategorije kućanstava na području Općine Vidovec, odobreno je 36 zahtjeva.

Općina Vidovec će za korisnike koji ispunjavaju uvjete propisane Odlukom o preuzimanju obveze plaćanja cijene za dio javne usluge koja se odnosi na odvojeno prikupljanje, prijevoz i obradu pelena  iz kategorije kućanstava na području Općine Vidovec, ali i uvjete propisane Odlukom o podmirenju novčanih obveza prema Proračunu Općine Vidovec, u cijelosti podmirivati trošak odvoza pelena.

Mještani koji imaju potrebu za nabavom spremnika za pelene, ali još nisu iskazali svoj interes, isto mogu učiniti ispunjavanjem i podnošenjem Zahtjeva koji je dostupan na web stranici Općine Vidovec (https://vidovec.hr/novosti/obavijesti/obavijest-spremnici-pelene-458/ ).