27.03.2023.

U ponedjeljak, 27. ožujka 2023. godine u 11 sati u Gradskoj vijećnici Grada Varaždina, palači Patačić na Franjevačkom trgu 5 svečano je potpisan ugovor o građenju te ugovor za nadzor građevinskih radova u sklopu provedbe projekta „One Sun Connecting North and South“.
 
Ugovore su potpisali predstavnici gradova i općina koji su partneri na projektu. Uz Grad Varaždin projektni partneri su gradovi  Koprivnica i  Ludbreg,  te općine Vidovec, Ljubešćica, Legrad, Ferdinandovac, Đelekovec, Novigrad Podravski,  Virje te varaždinski Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu i  Regionalna energetska agencija Sjever.
 
Projekt One Sun Connecting North and South usmjeren je na povećanje proizvodnje električne energije iz energije sunca i jačanje suradnje između hrvatskih i norveških subjekata javnog i privatnog sektora i akademske zajednice. Vrijednost projekta je 1.004.000 €  od čega je 85% iznosa bespovratno. Investicijski troškovi su 776.000 €, a taj se iznos odnosi na izgradnju solarnih elektrana. Projekt  One Sun Connecting North and South započeo je početnom konferencijom u kolovozu prošle godine a provodi se u okviru Memoranduma o suglasnosti o provedbi EGP financijskog mehanizma između Islanda, Kneževine Lihtenštajna, Kraljevine Norveške i Republike Hrvatske te programskog sporazuma o financiranju programa „Energija i klimatske promjene“.
 
U okviru projekta, Općina Vidovec će izgraditi 1 fotonaponsku elektranu ukupne snage 5,4 kWp na zgradi Dječjeg vrtića Škrinjica.