29.10.2021.

            Na temelju članka 34. Statuta Općine Vidovec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 20/21.) i članka 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Vidovec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 20/21.),  sazivam

4. sjednicu  Općinskog vijeća Općine Vidovec,

 za dan  03.  studenog  2021.  godine ( srijeda ),  s početkom u 19,00 sati

 

Sjednica Općinskog vijeća Općine Vidovec održati će se u ETNO KUĆI DOMITROVEC (KITEC), Glavna ulica 32, Domitrovec.

 U slučaju pogoršanja epidemiološke situacije vezano uz COVID – 19, sjednica će se, sukladno članku 84. stavku 1. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Vidovec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 20/21), održati putem aplikacije za održavanje online sastanaka.

Za sjednicu predlažem slijedeći;

D N  EV N I    R  E D

 1.  Prijedlog 2 .izmjena i dopuna Proračuna Općine Vidovec za 2021. godinu  i Projekcije Proračuna za 2022. i 2023. godinu (3. i 6. razina),
 2. Prijedlog 2 .izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Općine Vidovec za razdoblje od 2021. do 2023. godine,
 3.     a) Prijedlog 2 . izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Vidovec za 2021. godinu,

b) Prijedlog 2. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vidovec za 2021. godinu,

c) Prijedlog 2. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Vidovec za 2021. godinu,

d) Prijedlog 2. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Vidovec za 2021. godinu,

e) Prijedlog 2. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata društvene infrastrukture na području općine Vidovec u 2021. godini,

 1. Prijedlog 1. izmjena i dopuna Programa utroška sredstava vodnog doprinosa za 2021. godinu,
 2. Prijedlog 1. izmjena i dopuna Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021. godinu,
 3. Prijedlog 1. izmjena i dopuna Programa utroška sredstava naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta za 2021. godinu,
 4. Prijedlog 2. izmjena i dopuna Financijskog plana Dječjeg vrtića „Škrinjica“ za 2021. godinu (4.i 6. razina),
 5. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Pravilnika o 1. izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Škrinjica,
 6. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Vidovec, za razdoblje od konstituiranja do 31.12.2021. godine,
 7. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vidovec,
 8. Prijedlog Programa potpora poljoprivredi na području Općine Vidovec za razdoblje 2021. do 2025. godine,
 9. Razno

 Materijale za sjednicu za članove Općinskog vijeća Općine Vidovec dostavljamo u elektroničkom obliku u prilogu uz poziv.

Sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj:25/13. i 85/15.) materijali za sjednicu Vijeća objavljeni su i dostupni na službenim internetskim stranicama Općine Vidovec www.vidovec.hr.

U slučaju spriječenosti molim članove Vijeća da svoj izostanak opravdaju na broj telefona Općine Vidovec  741-201 ili na broj mobitela predsjednika Općinskog vijeća Općine Vidovec Krunoslava Bistrovića.

S poštovanjem,

Općinsko vijeće Općine Vidovec

Predsjednik

Krunoslav Bistrović, v.r.