15.12.2021.

Na temelju članka 34. Statuta Općine Vidovec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 20/21.) i članka 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Vidovec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 20/21.),  sazivam

6. sjednicu  Općinskog vijeća Općine Vidovec,

 za dan  21.  prosinca  2021.  godine ( utorak),  s početkom u 19,00 sati

Sjednica Općinskog vijeća Općine Vidovec održati će se u ETNO KUĆI DOMITROVEC (KITEC), Glavna ulica 32, Domitrovec uz pridržavanje propisanih epidemioloških mjera.

Radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID -19 prilikom okupljanja u zatvorenom prostoru, molimo Vas da sjednici pristupite uz predočenje EU digitalne COVID potvrde ili predočenjem drugog odgovarajućeg dokaza o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju.

Za sjednicu predlažem slijedeći;

D N  E V N I    R  E D

1.       Prijedlog 3. izmjena i dopuna Proračuna Općine Vidovec za 2021. godinu  i Projekcije Proračuna za 2022. i 2023. godinu (3. i 6. razina),

2.       Prijedlog 3. izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Općine Vidovec za razdoblje od 2021. do 2023. godine,

3.           a) Prijedlog 3. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Vidovec za 2021. godinu,

b)      Prijedlog 3. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vidovec za 2021. godinu,

c)       Prijedlog 3. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Vidovec za 2021. godinu,

d)      Prijedlog 3. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Vidovec za 2021. godinu,

e)       Prijedlog 3. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata društvene infrastrukture na području Općine Vidovec u 2021. godini,

4.       Prijedlog Analize stanja sustava civilne  zaštite na području Općine Vidovec za 2021. godinu,

5.       Prijedlog Plana razvoja sustava civilne  zaštite na području Općine Vidovec za 2022. godinu,

6.       Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Vidovec, za 2022. godinu,

7.       Prijedlog Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija za razdoblje od 2022. do 2024. godine,

8.       Prijedlog Plana davanja koncesija na području Općine Vidovec za 2022. godinu,

9.       Prijedlog Odluke o kupnji zemljišta k.č.br. 879/46 k.o. Vidovec

10.   Prijedlog Odluke o financiranju komunalnog opremanja- priključak plina

11.   Razno

 

Materijale za sjednicu za članove Općinskog vijeća Općine Vidovec dostavljamo u elektroničkom obliku u prilogu uz poziv.

Sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj:25/13. i 85/15.) materijali za sjednicu Vijeća objavljeni su i dostupni na službenim internetskim stranicama Općine Vidovec.

U slučaju spriječenosti molim članove Vijeća da svoj izostanak opravdaju na broj telefona Općine Vidovec  741-201 ili na broj mobitela predsjednika Općinskog vijeća Općine Vidovec Krunoslava Bistrovića.

 

S poštovanjem,

Općinsko vijeće Općine Vidovec

Predsjednik

Krunoslav Bistrović, v.r.