03.06.2022.

Na temelju članka 34. Statuta Općine Vidovec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 20/21.) i članka 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Vidovec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 20/21.), 

s a z i v a m

10.  sjednicu  Općinskog vijeća Općine Vidovec,

 za dan  09. lipnja 2022.  godine (četvrtak),  s početkom u 19,00 sati  

u etno kući KITEC u Domitrovcu, Glavna ulica 32

 

Za sjednicu predlažem slijedeći;

D N E V N I    R E D

 

 1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vidovec za 2021.godinu (4. i 6. razina)
 2. Izvještaj o izvršenju plana razvojnih programa Općine Vidovec za 2021.godinu
 3.   a) Izvještaj o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Vidovec za 2021. godinu

b) Izvještaj o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vidovec za 2021. godinu

c) Izvještaj o izvršenju programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Vidovec za 2021.godinu

d) Izvještaj o izvršenju programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Vidovec za 2021.g.

e) Izvještaj o izvršenju programa gradnje objekata društvene infrastrukture na području  Općine Vidovec za 2021.godinu

 1. Izvještaj o izvršenju programa utroška sredstava vodnog doprinosa za 2021.godinu
 2. Izvještaj o izvršenju programa utroška sredstava naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2021.godini
 3. Izvještaj o izvršenju programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021.godinu
 4. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Vidovec za 2021.godinu
 5. Prijedlog Odluke o sukcesivnom pokriću manjka iz prethodnog razdoblja u proračunu Općine Vidovec u razdoblju 2022.-2024. godine
 6. Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana dječjeg vrtića Škrinjica za razdoblje 01.01.2021.-31.12.2021. godine (4. i 6. razina) te Odluka o pokriću manjka iz prethodne godine
 7. Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Vidovec za 2022. godinu i projekcije proračuna za 2023. i 2024. godinu (3. i 6. razina)
 8.  a) Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Vidovec za 2022.godinu

b) Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vidovec za 2022.godinu

c) Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Vidovec za 2022.godinu

d) Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Vidovec za 2022.godinu

e) Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata društvene infrastrukture na  području Općine Vidovec za 2022.godinu

 1. Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Financijskog plana Dječjeg vrtića Škrinjica za 2022. godinu ( 3. i 6. razina).
 2. Prijedlog Izvješća o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa i drugim razlozima osnovanosti pokretanja postupka izrade 2. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vidovec,
 3.   Prijedlog Odluke o groblju na području Općine Vidovec,
 4.   Prijedlog Odluke o visini i načinu plaćanja naknade kod dodjele grobnog mjesta na starom i novom dijelu groblja u Vidovcu,
 5.   Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu,
 6.   Prijedlog Odluke o 2. izmjeni Odluke o osnivanju Vijeća za prevenciju Općine Vidovec,
 7.   Prijedlog Odluke o dodjeli nagrade za posebna postignuća,
 8.   Prijedlog Odluke o dodjeli priznanja građanima i pravnim osobama za naročite uspjehe,
 9.   Prijedlog Odluke o dodjeli godišnje nagrade najboljem učeniku Osnovne škole Vidovec i Osnovne škole Tužno,
 10.  Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za pokretanje procesa uspostavljanja međusobne suradnje između Općine Vidovec i Općine Pagégiai (Republika Litva),
 11.   Razno.

 

 Materijale za sjednicu za članove Općinskog vijeća Općine Vidovec dostavljamo u elektroničkom obliku u prilogu uz poziv.

Sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj:25/13. i 85/15.) materijali za sjednicu Vijeća objavljeni su i dostupni na službenim internetskim stranicama Općine Vidovec www.vidovec.hr.

U slučaju spriječenosti molim članove Vijeća da svoj izostanak opravdaju na broj telefona Općine Vidovec 741-201 ili na broj mobitela predsjednika Općinskog vijeća Općine Vidovec Krunoslava Bistrovića.

 

 S poštovanjem,

Općinsko vijeće Općine Vidovec

 Predsjednik

Krunoslav Bistrović   v.r.