01.07.2022.

Na temelju članka 34. Statuta Općine Vidovec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 20/21.) i članka 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Vidovec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 20/21.),  

s a z i v a m 

11.  sjednicu  Općinskog vijeća Općine Vidovec,

 za dan  07. srpnja 2022.  godine (četvrtak),  s početkom u 19,00 sati  

u etno kući KITEC u Domitrovcu, Glavna ulica 32

 

Za sjednicu predlažem slijedeći; 

D N E V N I    R E D

 

1. Prijedlog Odluke o sufinanciranju troškova kupnje radnih bilježnica učenicima osnovnih škola s područja Općine Vidovec za školsku godinu 2022./2023.

2. Prijedlog Odluke o sufinanciranju troškova zakupa prodajnog mjesta poljoprivrednicima koji prodaju vlastite poljoprivredne proizvode  na tržnicama te uređenim prostorima namijenjenim za prodaju poljoprivrednih proizvoda unutar i izvan Varaždinske županije u 2022. godini

3. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o određivanju potpisnika financijske dokumentacije Općine Vidovec

4. Razno.

 

Materijale za sjednicu za članove Općinskog vijeća Općine Vidovec dostavljamo u elektroničkom obliku u prilogu uz poziv.

Sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj:25/13. i 85/15.) materijali za sjednicu Vijeća objavljeni su i dostupni na službenim internetskim stranicama Općine Vidovec www.vidovec.hr.

U slučaju spriječenosti molim članove Vijeća da svoj izostanak opravdaju na broj telefona Općine Vidovec 741-201 ili na broj mobitela predsjednika Općinskog vijeća Općine Vidovec Krunoslava Bistrovića. 

S poštovanjem, 

 Općinsko vijeće Općine Vidovec

Predsjednik

 Krunoslav Bistrović