24.03.2023.

Na temelju članka 34. Statuta Općine Vidovec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 20/21.) i članka 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Vidovec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 20/21.), 

s a z i v a m

17. sjednicu Općinskog vijeća Općine Vidovec,

za dan 31. ožujka 2023. godine (petak), s početkom u 19,00 sati

u etno kući KITEC Domitovec, Glavna ulica 32

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I     R E D 

 

1. Polugodišnji Izvještaj o radu općinskog načelnika za razdoblje od 01.07. do 31.12.2022. godine,

2. Prijedlog Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Škrinjica,

3. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu,

4. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa potpora u poljoprivredi Općine Vidovec za 2022. godinu,

5. Izvješće o radu davatelja javne usluge trgovačkog poduzeća Čistoća d.o.o. za 2022. godinu,

6. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Vidovec za razdoblje od 2017. do 2022. godine  za 2022. godinu,

7. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Vidovec  za 2023. godinu,

8. Prijedlog Odluke o prijenosu katastarske čestice 942/1 upisane u k.o. Vidovec,

9. Razno.

 

Materijale za sjednicu za članove Općinskog vijeća Općine Vidovec dostavljamo u elektroničkom obliku u prilogu uz poziv. 

Sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj:25/13. i 85/15.) materijali za sjednicu Vijeća objavljeni su i dostupni na službenim internetskim stranicama Općine Vidovec www.vidovec.hr

U slučaju spriječenosti molim članove Općinskog vijeća da svoj izostanak opravdaju na broj telefona Općine Vidovec 741-201 ili na broj mobitela predsjednika Općinskog vijeća Općine Vidovec Krunoslava Bistrovića. 

S poštovanjem,

Općinsko vijeće Općine Vidovec

PREDSJEDNIK

Krunoslav Bistrović