09.11.2023.

Na temelju članka 34. Statuta Općine Vidovec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 20/21.) i članka 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Vidovec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 20/21.),  s a z i v a m

21. sjednicu Općinskog vijeća Općine Vidovec,

za dan 14. studenog 2023. godine (utorak), s početkom u 19,00 sati

u etno kući KITEC Domitovec, Glavna ulica 32

 

Za sjednicu predlažem slijedeći; 

D N E V N I     R E D 

1. Polugodišnji izvještaj o radu općinskog načelnika za razdoblje od 01.01. do 30.06.2023.g.

2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vidovec za razdoblje od 01.01. do 30.06.2023.g. (4. i 7. razina) s Obrazloženjem

3. Prijedlog Odluke o porezima Općine Vidovec

4. Prijedlog Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Općine Vidovec

5. Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u  objektu za robinzonski smještaj

6. Prijedlog Odluke o donošenju Plana djelovanja Općine Vidovec u području prirodnih nepogoda za 2024. godinu

7. Prijedlog Programa poticanja razvoja poduzetništva Općine Vidovec za 2023. g.

8. Prijedlog Odluke o isplati prigodnog dara (božićnice) umirovljenicima s područja Općine Vidovec u 2023. g.

9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o stipendijama Općine Vidovec

10. Prijedlog Odluke o donošenju Analize upravljanja komunalnom infrastrukturom

11. Prijedlog Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi

12. Prijedlog Odluke o raskidu Sporazuma o suradnji na osnivanju Turističke zajednice „Varaždinski bregi“

13. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na 1. izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića Škrinjica

14. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na 1. izmjene i dopune Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Škrinjica

15. Prijedlog Suglasnosti o potpisivanju Sporazuma sa Gradom Varaždinom

16. Razno

 

Materijale za sjednicu za članove Općinskog vijeća Općine Vidovec dostavljamo u elektroničkom obliku u prilogu uz poziv. 

Sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj:25/13. i 85/15.) materijali za sjednicu Vijeća objavljeni su i dostupni na službenim internetskim stranicama Općine Vidovec www.vidovec.hr . 

U slučaju spriječenosti molim članove Općinskog vijeća da svoj izostanak opravdaju na broj telefona Općine Vidovec 741-201 ili na broj mobitela predsjednika Općinskog vijeća Općine Vidovec Krunoslava Bistrovića. 

S poštovanjem,
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIDOVEC
PREDSJEDNIK
Krunoslav Bistrović