30.04.2024.

Na temelju članka 34. Statuta Općine Vidovec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 20/21.) i članka 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Vidovec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 20/21.),

s a z i v a m

26. sjednicu Općinskog vijeća Općine Vidovec,

za dan 06. svibnja 2024. godine (ponedjeljak),

s početkom u 16,00 satiu etno kući KITEC Domitovec, Glavna ulica 32

Za sjednicu predlažem slijedeći;

D N E V N I     R E D

1. Polugodišnji  izvještaj  o radu općinskog načelnika za razdoblje od 01.07. do 31.12.2023. godine,

2. Izvješće o poslovanju groblja za 2023. godinu,

3. Prijedlog   1.   Izmjena   i   dopuna   Proračuna   Općine   Vidovec   za   2024.   godinu   i   projekcije Proračuna za 2025. i 2026. godinu (2. i 6. razina) sa Obrazloženjem,

4. Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju   proračuna Općine Vidovec za 2024. godinu

5.   a)   Prijedlog   1.   Izmjena   i   dopuna   Programa   gradnje   objekata   i   uređaja   komunalne infrastrukture na području Općine Vidovec za 2024.godinu,

b) Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vidovec za 2024.godinu,

c) Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Vidovec za 2024.godinu,

d) Prijedlog   1.   Izmjena i  dopuna   Programa   gradnje objekata  društvene   infrastrukture   na području Općine Vidovec u 2024. godini,

6. Prijedlog Odluke o dozvoljenom prekoračenju po transakcijskom računu Općine Vidovec,

7. Prijedlog Odluke o dodjeli nagrade za posebna postignuća,

8. Prijedlog Odluke o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Škrinjica,

9. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Plan upisa u Dječji vrtić Škrinjica za pedagošku 2024./2025. godinu,

10. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Odluke o mjerilima i postupak upisa djece u Dječji vrtić Škrinjica za pedagošku 2024./2025. godinu,

11. Razno.

Materijale za sjednicu za članove Općinskog vijeća Općine Vidovec dostavljamo u elektroničkom obliku u prilogu uz poziv. 
Sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj:25/13. i 85/15.) materijali za sjednicu   Vijeća   objavljeni   su   i   dostupni   na   službenim   internetskim   stranicama   Općine   Vidovec www.vidovec.hr .

U slučaju spriječenosti molim članove Općinskog vijeća da svoj izostanak opravdaju na broj telefona Općine   Vidovec   741-201   ili   na   broj   mobitela   predsjednika   Općinskog   vijeća   Općine   Vidovec Krunoslava Bistrovića.

S poštovanjem

Općinsko vijeće Općine Vidovec

Predsjednik

KRUNOSLAV BISTROVIĆ