05.07.2024.

Na temelju članka 34. Statuta Općine Vidovec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 20/21.) i članka 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Vidovec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 20/21.),

s a z i v a m

28. sjednicu Općinskog vijeća Općine Vidovec,

za dan 11. srpnja 2024. godine ( četvrtak ), s početkom u 16,00 sati

u etno kući KITEC Domitovec, Glavna ulica 32

 

Za sjednicu predlažem slijedeći;

D N E V N I     R E D

 

  1. Prijedlog Programa demografskih mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Vidovec za 2024. godinu,
  2. Prijedlog Programa poticanja razvoja poduzetništva Općine Vidovec za 2024. godinu,
  3. Prijedlog Odluke o sufinanciranju troškova kupnje radnih bilježnica za školsku godinu 2024./2025.,
  4. Prijedlog Odluke o 3. izmjeni Odluke o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje djelatnosti ustanova predškolskog odgoja,
  5. Prijedlog Odluke o potpisivanju Povelje o prijateljstvu i suradnji Općine Kupres (Republika Bosna i Hercegovina) i Općine Vidovec (Republika Hrvatska),
  6. Razno

Materijale za sjednicu za članove Općinskog vijeća Općine Vidovec dostavljamo u elektroničkom obliku u prilogu uz poziv.

Sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj:25/13. i 85/15.) materijali za sjednicu Vijeća objavljeni su i dostupni na službenim internetskim stranicama Općine Vidovec www.vidovec.hr.

U slučaju spriječenosti molim članove Općinskog vijeća da svoj izostanak opravdaju na broj telefona Općine Vidovec 741-201 ili na broj mobitela predsjednika Općinskog vijeća Općine Vidovec Krunoslava Bistrovića.

 

S poštovanjem,

Općinsko vijeće Općine Vidovec 

PREDSJEDNIK

Krunoslav Bistrović