19.11.2021.

Na temelju članka 34. Statuta Općine Vidovec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 20/21.) i članka 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Vidovec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 20/21.),  sazivam

5. sjednicu  Općinskog vijeća Općine Vidovec,

 za dan  25.  studenog  2021.  godine ( četvrtak ),  s početkom u 19,00 sati

 

Sjednica Općinskog vijeća Općine Vidovec održati će se u ETNO KUĆI DOMITROVEC (KITEC), Glavna ulica 32, Domitrovec.
U slučaju pogoršanja epidemiološke situacije vezano uz COVID – 19, sjednica će se, sukladno članku 84. stavku 1. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Vidovec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 20/21), održati putem aplikacije za održavanje online sastanaka.

 

Za sjednicu predlažem slijedeći;

D N  EV N I    R  E D

 

 1. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova,
 2. Izvješće  o poslovanju groblja Vidovec za 2020. godinu,
 3. Program uređenja i održavanja groblja s troškovnikom radova za groblje Vidovec u 2022. godini,
 4. Prijedlog Proračuna Općine Vidovec za 2022. godinu (3. i 6. razina) i Projekcije Proračuna Općine Vidovec za 2023. i 2024. godinu (2. razina),
 5. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Vidovec za 2022. godinu,
 6. a) Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Vidovec za 2022. godinu,

b) Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vidovec za 2022. godinu,

c) Prijedlog Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Vidovec za 2022. godinu,

d) Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Vidovec za 2022. godinu,

e) Prijedlog Programa gradnje objekata društvene infrastrukture na području općine Vidovec u 2022. godini,

 1. Prijedlog Programa utroška sredstava vodnog doprinosa za 2022. godinu,
 2. Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2022. godinu,
 3. Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2022. godini,
 4. Prijedlog Financijskog plana Dječjeg vrtića „Škrinjica“ za 2022. godinu (3.i 6. razina) i Prijedlog Projekcija Financijskog plana Dječjeg vrtića „Škrinjica“ za 2023. i 2024. godinu (2. razina),
 5. Prijedlog 1. izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Vidovec za 2021. godinu,
 6. Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Vidovec,
 7. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o komunalnom redu na području Općine Vidovec,
 8. Prijedlog Odluke o donošenju Plana djelovanja Općine Vidovec u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu,
 9. Prijedlog Odluke o sklapanju Ugovora o zakupu zemljišta na čk.br. 778/4 k.o. Vidovec,
 10. Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Vidovec za 2022. godinu,
 11. Prijedlog Odluke o isplati prigodnog dara (božićnice) umirovljenicima s područja Općine Vidovec,
 12. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za pokretanje procesa uspostavljanja međusobne suradnje između Općine Vidovec i Općine Tordinci,
 13. Prijedlog Programa rada i Financijskog plana Savjeta mladih Općine Vidovec za 2022. godinu,
 14. Razno.

Materijale za sjednicu za članove Općinskog vijeća Općine Vidovec dostavljamo u elektroničkom obliku u prilogu uz poziv.

Sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj:25/13. i 85/15.) materijali za sjednicu Vijeća objavljeni su i dostupni na službenim internetskim stranicama Općine Vidovec www.vidovec.hr.

U slučaju spriječenosti molim članove Vijeća da svoj izostanak opravdaju na broj telefona Općine Vidovec  741-201 ili na broj mobitela predsjednika Općinskog vijeća Općine Vidovec Krunoslava Bistrovića.

S poštovanjem,

Općinsko vijeće Općine Vidovec

 Predsjedsjednik 

Krunoslav Bistrović, v.r.