26.01.2022.

Na temelju članka 34. Statuta Općine Vidovec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 20/21.) i članka 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Vidovec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 20/21.),  sazivam

7. sjednicu  Općinskog vijeća Općine Vidovec,

 za dan  31. siječnja 2022.  godine (ponedjeljak),  s početkom u 17,30 sati

 

Zbog pogoršanja epidemiološke situacije vezane uz COVID – 19, sjednica Općinskog vijeća Općine Vidovec saziva se elektroničkim putem te će se, sukladno članku 84. stavku 1. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Vidovec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 20/21), održati putem aplikacije za održavanje online sastanaka -ZOOM.

Za sjednicu predlažem slijedeći; 

D N  E V N I    R  E D

1.    Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada,
2.    Prijedlog Odluke o  izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vidovec,
3.    Prijedlog Odluke o broju stipendija u školskoj/akademskoj godini 2021./2022.,
4.    Prijedlog Odluke o dodjeli novčane nagrade,
5.    Razno

Materijale za sjednicu za članove Općinskog vijeća Općine Vidovec dostavljamo u elektroničkom obliku u prilogu uz poziv.
Sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj:25/13. i 85/15.) materijali za sjednicu Vijeća objavljeni su i dostupni na službenim internetskim stranicama Općine Vidovec.
U slučaju spriječenosti molim članove Vijeća da svoj izostanak opravdaju na broj telefona Općine Vidovec  741-201 ili na broj mobitela predsjednika Općinskog vijeća Općine Vidovec Krunoslava Bistrovića.

       S poštovanjem, 
Općinsko vijeće Općine Vidovec
                                                                                                     Predsjednik
                                                                                                            Krunoslav Bistrović, v.r.